Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Zarząd Rotary Klub Grudziądz Centrum

ROK 2019/2020

Daniel Maciej
Prezydent:
MACIEJ DANIEL

Angelika Cysewska - Kubala
Past Prezydent
ANGELIKA KUBALAPrezydent Elekt
Elżbieta TepperSekretarz
Przemysław SzczepanowskiMałgorzata Mioduszewska (2)
Skarbnik
MAŁGORZATA MIODUSZEWSKA


Artur Prosotowicz
Członek zarządu
MAŁGORZATA DANIEL

Artur Prosotowicz
Członek zarządu
ARTUR PROSOTOWICZ
 

Skład komisji klubowych na lata rotarianskie

2019/2020
 
1. KOMISJA DS. CZŁONKOSTWA:
PRZEWODNICZĄCY:
Członkowie:
JARZĄB TOMASZ
2. KOMISJA DS. PUBLIC RELATIONS:
PRZEWODNICZĄCY: TEPPER ELŻBIETA
Członkowie:
DANIEL MAŁGORZATA
OLESIEWICZ MAREK
PROSOTOWICZ ARTUR
3. KOMISJA DS. ADMINISTRACJI KLUBOWEJ
PRZEWODNICZĄCY: SZYMAŃSKA EMILIA
Członkowie:
SZYMAŃSKI ZBIGNIEW
STACHOWSKA MIRELA
4. KOMISJA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW
PRZEWODNICZĄCY: DANIEL MACIEJ
Członkowie
DANIEL MAŁGORZATA
FIGURSKI PIOTR
MIODUSZEWSKA MALGORZATA
5. KOMISJA DS. ROTARY FOUNDATION
PRZEWODNICZĄCY: FIGURSKI PIOTR
członkowie:
DANIEL MACIEJ
DANIEL MAŁGORZATA
6. KOMISJA DS. WYMIANY MŁODZIEŻY
PRZEWODNICZĄCY: PROSOTOWICZ ARTUR
członkowie:
KUBALA ANGELIKA
JARZĄB TOMASZ
OLESIEWICZ MAREK

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.