Paul Harris Fellows

Medalem Paul Harris Fellow odznaczony został w 2016 roku:

  1. Piotr Figurski
  2. Artur Prosotowicz
  3. Zbigniew Szymański
  4. Elżbieta Tepper
  5. Małgorzata Daniel