Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

O Rotary

Czym jest Rotary ?

Organizacja Rotary została założona w dniu 23 lutego 1905 roku  w Chicago. Dzisiaj jest jedną z największych organizacji na świecie, liczy ponad 1,2 miliona członków, którzy są dzisiaj w prawie 32.000 klubach,  w 166 krajach świata. Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców  i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną.

Od 15 lat kluby Rotary po 50 latach przerwy ponownie działają w Polsce. Do naszej organizacji należą przede wszystkim ludzie, którzy osiągnęli sukces w swojej profesji, a swoim doświadczeniem pragną dzielić się z innymi. Wśród Rotarian jest wielu wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki, nauczycieli, przedsiębiorców.

Od roku 1936 Fundacja Rotary przeznaczyła ponad 1.1 miliarda USD na wsparcie projektów humanitarnych i edukacyjnych, organizowanych przez kluby rotariańskie na całym świecie.


Czym się zajmują Kluby Rotary?


Projekty Rotary skupiają się na rozwiązywaniu problemów społecznych i zdrowotnych ludności na całym świecie.

Podstawowe obszary działań Rotary:
 • Eliminacja Polio
  W 1985 roku członkowie Klubów Rotary uznali, że chcą uwolnić świat od Polio, czyli choroby Heine – Medina. Ten 20 letni projekt unicestwienia polio jest największym w historii pozarządowym przedsięwzięciem w dziedzinie pomocy medycznej. Rotary wydała 500 milionów USD oraz poświeciło niezliczone godziny pracy wolontariuszy, aby zaszczepić prawie dwa miliardy dzieci na całym świecie.
  W roku 2005 uznano, że świat jest wolny od Polio. W 1988 roku, gdy rozpoczynano szczepienia, na chorobę Heine – Medina zapadało rocznie ponad 350,000 dzieci.
   
 • Międzynarodowa Edukacja
  Rotary jest największym na świecie prywatnym funduszem międzynarodowych stypendiów. Każdego roku prawie 1000 młodych ludzi otrzymuje od Rotary stypendium na studia, aby móc poszerzać wiedzę w innym kraju. Rotary organizuje i współfinansuje wymianę uczniów szkół średnich. Corocznie obejmuje ona około 8000 uczniów.
   
 • Pokój
  Aby wyedukować przyszłych rozjemców i ambasadorów, uruchomiono program Rotary Centers for International Studies w ośmiu prestiżowych uniwersytetach na całym świecie. Ukończenie programu daje dyplom na poziomie magisterium w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.
   
 • Analfabetyzm
  Kluby Rotary bardzo intensywnie zaangażowane są w walkę  z analfabetyzmem i mają w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia. Na przykład w Tajlandii edukacyjny program rotariański przyjęty został jako oficjalny, rządowy, obowiązujący w całym kraju.

Jaki jest cel istnienia Rotary?


Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:
 • rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy;
 • wysokich standardów etycznych działalności zawodowej i w ramach zawodów;
 • uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianiana – jako możliwości służenia społeczeństwu;
 • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianinia w życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
 • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służb.
   
Do klubu Rotary nie można się zapisać. Można jedynie zostać zaproszonym. Osoba przyjmowana do klubu powinna wyróżniać się w swoim środowisku zawodowym, lub społecznym. Kluby spotykają się co tydzień, przez cały rok, poza świętami państwowymi. Członkami klubu są przedstawiciele różnych zawodów. Projekty klubów obejmują zarówno działalność lokalną, jak i międzynarodową. Rok rotariański rozpoczyna się 1 lipca, a władze Rotary zmieniają się co roku.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.