O Rotary

Czym jest Rotary ?

Organizacja Rotary została założona w dniu 23 lutego 1905 roku  w Chicago. Dzisiaj jest jedną z największych organizacji na świecie, liczy ponad 1,2 miliona członków, którzy są dzisiaj w prawie 32.000 klubach,  w 166 krajach świata. Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców  i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną.

Od 15 lat kluby Rotary po 50 latach przerwy ponownie działają w Polsce. Do naszej organizacji należą przede wszystkim ludzie, którzy osiągnęli sukces w swojej profesji, a swoim doświadczeniem pragną dzielić się z innymi. Wśród Rotarian jest wielu wybitnych naukowców, ludzi kultury i sztuki, nauczycieli, przedsiębiorców.

Od roku 1936 Fundacja Rotary przeznaczyła ponad 1.1 miliarda USD na wsparcie projektów humanitarnych i edukacyjnych, organizowanych przez kluby rotariańskie na całym świecie.

Czym się zajmują Kluby Rotary?

Projekty Rotary skupiają się na rozwiązywaniu problemów społecznych i zdrowotnych ludności na całym świecie.

Podstawowe obszary działań Rotary:

Eliminacja Polio

W 1985 roku członkowie Klubów Rotary uznali, że chcą uwolnić świat od Polio, czyli choroby Heine – Medina. Ten 20 letni projekt unicestwienia polio jest największym w historii pozarządowym przedsięwzięciem w dziedzinie pomocy medycznej. Rotary wydała 500 milionów USD oraz poświeciło niezliczone godziny pracy wolontariuszy, aby zaszczepić prawie dwa miliardy dzieci na całym świecie.

W roku 2005 uznano, że świat jest wolny od Polio. W 1988 roku, gdy rozpoczynano szczepienia, na chorobę Heine – Medina zapadało rocznie ponad 350,000 dzieci.

Międzynarodowa Edukacja

Rotary jest największym na świecie prywatnym funduszem międzynarodowych stypendiów. Każdego roku prawie 1000 młodych ludzi otrzymuje od Rotary stypendium na studia, aby móc poszerzać wiedzę w innym kraju. Rotary organizuje i współfinansuje wymianę uczniów szkół średnich. Corocznie obejmuje ona około 8000 uczniów.

Pokój

Aby wyedukować przyszłych rozjemców i ambasadorów, uruchomiono program Rotary Centers for International Studies w ośmiu prestiżowych uniwersytetach na całym świecie. Ukończenie programu daje dyplom na poziomie magisterium w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych.

Analfabetyzm

Kluby Rotary bardzo intensywnie zaangażowane są w walkę  z analfabetyzmem i mają w tej dziedzinie ogromne osiągnięcia. Na przykład w Tajlandii edukacyjny program rotariański przyjęty został jako oficjalny, rządowy, obowiązujący w całym kraju.

Jaki jest cel istnienia Rotary?

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:

  • rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy;
  • wysokich standardów etycznych działalności zawodowej i w ramach zawodów;
  • uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianiana – jako możliwości służenia społeczeństwu;
  • stosowania ideału służby przez każdego Rotarianinia w życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
  • propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służb.

Do klubu Rotary nie można się zapisać. Można jedynie zostać zaproszonym. Osoba przyjmowana do klubu powinna wyróżniać się w swoim środowisku zawodowym, lub społecznym. Kluby spotykają się co tydzień, przez cały rok, poza świętami państwowymi. Członkami klubu są przedstawiciele różnych zawodów. Projekty klubów obejmują zarówno działalność lokalną, jak i międzynarodową. Rok rotariański rozpoczyna się 1 lipca, a władze Rotary zmieniają się co roku.