Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Uroczyste powołanie polsko-niemieckiej rotariańskiej floty „Fleet Pomerania International Yachting Fellowship of Rotarian”


W dniach 02-03-04.10.2015 , czyli w ostatni weekend , odbyła się w Szczecinie potrójna uroczystość, w której braliśmy udział.W piątek 02.10.2015 w Hotelu Marina w Szczecinie miało miejsce uroczyste powołanie polsko-niemieckiej rotariańskiej floty „Fleet Pomerania International Yachting Fellowship of Rotarian” (IYFR).

Było to święto całej rotariańskiej braci żeglarskiej. Przyjechali na nie rotarianie z różnych zakątków świata .  W uroczystości reprezentowali nasz klub: Kasia i Darek Sonnenfeld, Piotr Figurski.

Sobota 03.10.2015  już od godzin porannych wypełniona była interesującymi wydarzeniami przygotowanymi przez ludzi z RC Szczecin, a reprezentacja naszego klubu została wzmocniona o Elżbietę i Janusza Tepper.
Najpierw wspólnie z gośćmi z wielu klubów polskich i niemieckich zwiedzaliśmy Szczecin
z przewodnikiem. Po południu, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  uczestniczyliśmy we wręczeniu Orderu Germanus i Polonus.
Odznaczenia te przyznawane są rotarianom za wybitne dokonania na polu współpracy polsko-niemieckiej.

Rotarianin z Polski otrzymuje tytuł  „Germanusa” , a rotarianin z Niemiec – „Polonusa”. Tytuły przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli środowisk rotariańskich z obu krajów.Tytuł Germanusa otrzymał w tym roku senator Norbert Obrycki , członek Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP.

Tytuł Polonusa Kapituła przyznała profesorowi Klausowi -Heinrichowi Standke , który intensywną działalność na rzecz zacieśniania polsko-niemieckich stosunków rozpoczął wiele lat temu ściśle współpracując z polskim ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. Obecnie wspiera polskie sprawy  w ramach prac Trójkąta Weimarskiego.

Sobotni wieczór to czas świętowania jubileuszu 25-ciolecia istnienia RC Szczecin. Z tej przyczyny znaleźliśmy się w świeżo odrestaurowanych salach Zamku Książąt Pomorskich, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać interesującej opowieści o historii klubu przygotowanej przez Wojtka Czyżewskiego. Pamiętamy Wojtka jako Gubernatora D-2230 , wizytującego Klub Grudziądzki.

Program uroczystości obejmował przemówienia, życzenia, świetny koncert jazzowy, sutą kolację i tańce przy doskonałym zespole.Szkoda, że nie było nas tam więcej i że nie pokazaliśmy sporej części świata jak Grudziądz się bawi!

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.