Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Nasze ambasadorki na wymianie krótkoterminowej.


Aleksandra wybrała Litwę, gdyż zainteresował ją realizowany przez naszych sąsiadów program wymiany umożliwiający uczestnikom nabycie podstawowych umiejętności szybownistwa a Nikola, dzięki finansowemu wsparciu naszego klubu miała okazję poznać kulturę, kuchnię oraz turystyczne atrakcje pięknej Włoskiej Sycylii.


Krótkoterminowe wymiany organizowane przez kluby Rotary na całym świecie cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż poza przyjemnym wakacyjnym spędzeniem wolnego czasu wartością dodaną dla młodzieży jest międzynarodowa integracja oraz poznanie wielu kultur, gdyż w jednym miejscu spotyka się młodzież z wielu krajów , które łączy znak i wartości reprezentowane przez Rotary na całym świecie.

Ponadto w ten przyjemny sposób nawiązują się międzynarodowe przyjaźnie.

GALERIA ZDJĘĆ

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.