Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Przekazanie funkcji prezydenta


W dniu 3 lipca br. u jednych z naszych klubowych przyjaciół w pięknej scenerii odbyło się uroczyste przekazanie funkcji prezydenta Rotary Grudziądz Centrum na kadencję 2019/2020 Tę zaszczytną służbę na rzecz klubu objął Maciej Daniel. 

Ustępująca Pani prezydent Angelika Kubala, podsumowując swoją kadencję zaznaczyła że jest ogromnie dumna z tego, iż pełniła funkcję prezydenta jednocześnie dodając że było to dla niej niezapomniane doświadczenie i niesamowite wyzwanie, któremu w naszej ocenie sprostała, gdyż godząc życie rodzinne i zawodowe pokierowała działaniami klubu aż w 11 projektach, w których nasz klub wziął udział do tego nasza past prezydent na koncie ma kilka spotkań i wyjazdów integracyjnych.

Zaznaczyła również, że Rotary jako organizacja poza niesieniem pomocy potrzebującym jest organizacją, która ma wpływ na nasze całe życie . Dzięki studenckim wymianom Rotary nawiązują się przyjaźnie z ludźmi na całym świecie. I to nas wyróżnia na tle wielu społecznych organizacji. 

GALERIA ZDJĘĆ

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.