Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

IV Charytatywny Bal za nami


Bale charytatywne to doskonała okazja do zebrania środków na statutowe cele różnych organizacji pomocowych. Od czterech lat działa w Grudziądzu Klub Rotary Grudziądz Centrum z siedzibą w Hotelu Rudnik.

Klub ten jest częścią organizacji o zasięgu globalnym, noszącej nazwę Rotary International. Wszystkie kluby, niezależnie od tego w którym kraju i w jakim mieście działają, mają obowiązek włączać się w realizację projektów międzynarodowych, takich jak: walka z chorobą Polio, budowa studni w Afryce, czy finansowanie międzynarodowej wymiany uzdolnionej młodzieży. Poza tym nie mogą pozostać obojętne na potrzeby lokalnej społeczności.
Grudziądzcy rotarianie wykazali się dużym zaangażowaniem, bo w ciągu ostatnich dwunastu miesiecy zrealizowali tak ważne projekty jak:

  • sfinansowanie letniego wypoczynku podopiecznych Domu Dziecka w Białochowie,
  • zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań dla aż trzech rodzin będących w dramatycznej sytuacji bytowej,
  • finansowy udział w projekcie ratowania dóbr kultury polskiej należących do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu we Lwowie,
  • współfinansowanie zakupu endoszkieletu dla szpitala w Bydgoszczy,
  • zakup sprzętu przeciwodleżynowego dla Hospicjum w Grudziądzu,
  • zakup koszulek treningowych dla dzieci z Akademii Piłkarskiej przy klubie Olimpia,
  • ufundowanie tablicy upamiętniającej wybitnych Grudziądzan okresu międzywojennego i tablicy przypominającej członków społeczności żydowskiej historycznego Grudziądza. Obie tablice można podziwiać na ścianach grudziądzkich budynków,
  • udział w ogólnopolskim projekcie pomocy powodzianom w Meksyku.
Żeby można było planować kolejne pomocowe przedsięwzięcia, niezbędne jest zgromadzenie następnych środków finansowych. W ostatnią sobotę karnawału, czyli drugiego marca odbył się IV Charytatywny Bal Klubu Rotary Grudziądz Centrum. 
Atrakcją wieczoru były występy Antka Smykiewicza. Jego piosenki zawsze się podobają i zachęcają do dobrej zabawy. Jednak prowadzenie licytacji przez osobę obdarzoną tak doskonałym poczuciem humoru jak Pan Smykiewicz, sprawiło wszystkim dodatkową frajdę, bo ten element balu był niemalże występem kabaretowym. Nic więc dziwnego, że darczyńcy okazali szczodrość i rotarianie mogą z optymizmem myśleć o kolejnych projektach. 

GALERIA ZDJĘĆ

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.