Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Bal Charytatywny


Już niebawem, bo 2 marca odbędzie się kolejny bal charytatywny organizowany przez RGC którego celem jest zebranie środków na działalność klubu tym samym wsparcie potrzebujących. W Grudziądzu obecnie działają dwa Kluby Rotary, które są częścią międzynarodowej organizacji Rotary International działającej na wszystkich kontynentach już od ponad 100 lat, dzięki czemu posiada ugruntowaną markę w świecie, jak również w społecznościach lokalnych.

Dlatego bale organizowane przez kluby Rotary przyciągają wszystkich ludzi z klasą i oczywiście pieniędzmi, którzy mają możliwości bezinteresownego wsparcia
osób potrzebujących, gdyż Rotary International można scharakteryzować jednym zdaniem: to robienie dobrych rzeczy dla dobrych ludzi w dobrym towarzystwie. Bo też towarzystwo rzeczywiście łączy się z prestiżem. Wśród rotarian jest wielu sławnych ludzi, którzy wywarli wpływ na losy ludzkości w różnych dziedzinach. Sławni polscy rotarianie to : Stefan Starzyński( ostatni przedwojenny prezydent Warszawy), słynny śpiewak operowy Wiesław Ochman, Jan Karski, Stefan Banach i wielu innych zasłużonych ludzi. Wśród osób spoza Polski można wymienić Margaret Thather, Luciano Pavarottiego, Thomasa Manna, Johna F. Kennedy`ego, Walta Disney`a, Neila Amstronga. Wymieniać można jeszcze wiele innych ważnych nazwisk, ale warto podkreślić, że Papież Franciszek przyjął honorowe członkostwo Rotary Club Buenos Aires. Czyż to nie prestiżowe towarzystwo?

Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży Papież Franciszek wypowiedział prostym językiem zdanie, które trafnie charakteryzuje pobudki działalności członków Rotary International:
„Dobrym ludziom Bóg zawsze daje więcej niż potrzebują – więcej zdolności, więcej umiejętności, więcej łask – po to, by dzielili się z innymi i pomogli czynić świat lepszym.”

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.