Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Piknik charytatywny na przystani Hotelu Rudnik


7 września 2018 r. na przystani Hotelu Rudnik w Grudziądzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Fado oraz Otwarte serca zorganizowaliśmy piknik którego celem było zebranie finansowych środków na rehabilitację chłopaka który niefortunnie skoczył do wody i doznał poważnego urazu kręgosłupa.

Jako klub nie mogliśmy pozostać obojętni tej tragedii gdyż wszyscy znamy Michała osobiście gdyż do wypadku pracował w restauracji gdzie odbywają się nasze klubowe spotkania. Przed tym nieszczęściem Michał był bardzo pozytywnym młodzieńcem który zarażał swoim uśmiechem, wierzymy że dzięki rehabilitacji kiedyś do nas wróci.
Imprezę oraz licytacje przeprowadziła Olga Bończyk 
Kwota zebrana na pikniku przerosła wszelkie oczekiwania gdyż z licytacji, cegiełek oraz loterii fantowych uzyskano 52 229 54 zł ponadto na kontach odnotowano 16 000 00 zł wpłat tytułem darowizny dla Michała.
Widać że połączenie sił trzech znaczących stowarzyszeń w mieście dała wielką moc! 

GALERIA ZDJĘĆ

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.