Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Zgromadzenie Dystryktu i Seminarium Rotary Foundation 13-15 listopada 2015r.


W dniach 13-15 listopada w Hotelu Rudnik, przy ul. Miła 2 w Grudziądzu odbędzie się Zgromadzenie Dystryktu oraz Seminarium Rotary Foundation.

Porządek obrad i propozycje uchwał a także informacja na temat Seminarium znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://seminarium-trf.rotary.org.pl/

Celem Seminarium Rotary Foundation jest zapoznanie klubów i przypomnienie nowych zasad funkcjonowania jakie obowiązują od 1 lipca 2013 r., w odniesieniu do grantów, stypendiów, wymiennych grup zawodowych i wolontariuszy. Według tych zasad, określanych mianem Future Vision Plan,  realizowane  są  wszystkie  granty   zgłoszone   po
1 lipca 2013 r. Obecna tematyka seminarium to rozliczenie dotychczasowych grantów, nowe zasady aplikowania i sprawozdawczość oraz  konieczność dostosowania statutów
w klubach, zasad rozliczenia i rachunkowości do nowych procedur .

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.