Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Seminarium Dystryktu 2230 na temat „Członkostwo, PublicRelations, Media Elektroniczne”


W dniu 24 października w warszawskim Hotelu Polonia Palace, podczas Światowego Dnia POLIO odbyło się Seminarium Dystryktu 2230 na temat „Członkostwo, PublicRelations, Media Elektroniczne”. Nasz klub reprezentowali: Mirela Stachowska, Dariusz Sonnenfeld, Zbigniew Szymański , Marek Olesiewicz oraz Piotr Figurski jako przewodniczący dystryktalnego komitetu ds. Polio.

W ramach seminarium odbyły się warsztaty nt. członkostwa z prowadzącymi PDG Piotrem Wygnańczukiem – przedstawicielem Rady Legislacyjnej i Łukaszem Grochowskim – przewodniczącym dystryktalnego komitetu ds. członkostwa. Warsztaty public relations prowadzili Małgorzata Grodzka przewodnicząca dystryktalnego komitetu ds. public relations, Dorota Wcisła prezydent RC Elbląg Centrum, redaktor ds. konwentu www.rotary.org.pl, Nikolay Stebljanko .Moduł warsztatów dotyczący komunikacji internetowej prowadziła Małgorzata Wojtas – DICO 2230 i Robert Gadzinowski.

Po części warsztatowej pani Marta Belka – dziennikarka TVN 24 i ekspert w dziedzinie public relations opowiedziała o sekretach warsztatu PR.

W ramach Światowego Dnia Polio z inicjatywy przewodniczącego dystryktalnego komitetu ds. Polio –  Piotra Figurskiego –  odbyło się spotkanie z gośćmi specjalnymi –Przemysławem Talkowskim – dziennikarzem prowadzącym program „Państwo w Państwie” oraz aktorką Ewą Szykulską. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie wszystkich uczestników seminarium ze znakiem „This close” – tzn. „Tylkotyle” do pokonania polio.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.