Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Fit Park


Drodzy Przyjaciele - Razem sprawiliśmy, że Grudziądz stał się jeszcze lepszym miejscem do życia.

Rotary Club Grudziądz Centrum  z Waszą pomocą,  zrealizował projekt tworzący nową jakość w obrębie przestrzeni publicznej- Fit Park.

Przemyślany dobór urządzeń – w  tym  urządzeń   pozwalających   na   ćwiczenie  osób z częściową niepełnosprawnością fizyczną – promuje nie tylko zdrowie i kondycję fizyczną, ale także zachowania integrujące członków społeczności.  Cieszymy się , że znaleźli  się odbiorcy naszych wysiłków. Siłownia plenerowa przynosi oczekiwane rezultaty, jest licznie odwiedzana i wykorzystywana co utwierdza nas co do słuszności naszego pomysłu oraz jego lokalizacji.

Fit Park znajduje się w parku miejskim – historycznym terenie rekreacyjnym , służącym Grudziądzanom już od 1865 roku. Obecnie  znaczna część terenu parku przeszła rewaloryzację i jest bardzo licznie odwiedzana przez Grudziądzan co  zapewnia  z jednej strony popularność  naszego projektu , a drugiej strony przyczynia się do wzbogacenia programu parku miejskiego.

W eksponowanym miejscu stoi  tablica pamiątkowa z wyszczególnieniem Darczyńców , którzy  włączyli się w realizację dzieła.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.