Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Współpraca RC Grudziądz Centrum ze Szkołą Muzyczną im. Stanisława Moniuszki.


Współpraca między naszym Klubem a Szkołą nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania środków finansowych na rzecz Rady Szkoły. Staramy się uczestniczyć w ważnych wydarzeniach dla Szkoły i całego środowiska muzycznego Grudziądza .

W dniach 10-12 grudnia 2015 odbył się w Grudziądzu konkurs skrzypcowy im. Piotra Janowskiego. Konkurs zaadresowany jest do dzieci w wieku od 10 do 18 lat i jest konkursem o statusie międzynarodowym. W jury zasiadają niekwestionowane europejskie autorytety muzyki skarzypcowej. Konkurs odbywa się co dwa lata.

Nasz klub – w ramach zawartego  porozumienia o współpracy ze Szkołą – udzielił Szkole wsparcia finansowego na zakup rzeczy usprawniających organizację tegorocznej edycji konkursu.Przedstawiciele klubu mieli przyjemność wysłuchać koncertu finałowego , na który złożyły się występy laureatów tegorocznych zmagań z dźwiękiem i instrumentem.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.