Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Chrońmy pamięć o naszej tradycji , przekazujmy wiedzę o niej młodszym…


Takie hasła powstają w umyśle każdego , kto przy okazji spotkania z interesującym człowiekiem dowiaduje się niebywałych wręcz historii o zjawisku niby powszechnie znanym. Tak powszechnie znanym , że stało się niemal ikoną w dziejach i traktujemy je jak pomnik. Pomnik jest , istnieje w przestrzeni dla niego zarezerwowanej , czasem złożymy pod nim kwiaty , ale nie zgłębiamy jego istoty. Aż tu nagle staje przed nami człowiek będący strażnikiem tej ikony i zaczyna ową zarezerwowaną przestrzeń wypełniać żywym słowem i rzeczywistymi artefaktami , a w naszej głowie zaczynają żyć obrazy z przeszłości.

Tego doświadczyliśmy  podczas pierwszego w tym roku spotkania klubowego 11.01.2016. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Karolę Skowrońską – Prezes Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.

Wystąpienie Pani Karoli Skowrońskiej zaczęło się w typowy sposób – od krótkiego wywodu historycznego przywołującego jednostki kawalerii stacjonujące w Grudziądzu , czyli 18-ty Pułk Ułanów Pomorskich „błękitnych” i Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Pani Karola odkurzyła naszą wiedzę na temat formacji tworzących kawalerię  i teraz już wiemy , że kawalerię stanowili zarówno ułani , szwoleżerowie i strzelcy konni.    Konstatacją wynikającą z tegoż wywodu było , że Polska Kawaleria to etos i zjawisko kulturowe ściśle związane z Grudziądzem i mamy być z czego dumni.

Jednakże po tej krótkiej „historycznej rozgrzewce” zostaliśmy wciągnięci w świat ludzi i wydarzeń , anegdot i nieznanych faktów , których Pani Karola Skowrońska jest skarbnicą i prawdziwą strażniczką.  Relacje z rozgrywanych konkursów jazdy ukraszone były żurawiejkami i fraszkami tworzonymi na gorąco przez uczestników tych wydarzeń. Opisy ćwiczeń , musztr , czy (z późniejszych czasów) przemarszów w warunkach bojowych słyszeliśmy odczytywane wprost z autentycznego dziennika oficerskiego. Strofy poetyckie płynące bezpośrednio z żołnierskich serc , pisane podczas pełnienia służby , słyszeliśmy w emocjonalnym , bardzo ekspresyjnym wykonaniu osoby , która od 1989 roku pozostaje w ścisłym kontakcie z żyjącymi jeszcze Grudziądzkimi Kawalerzystami rozsianymi teraz po całym świecie. Pani Karola sprawuje bowiem pieczę nad organizacją dorocznych spotkań Kawalerzystów ( a ostatnio coraz częściej  już tylko ich rodzin) w Grudziądzu , w dawnych obiektach zarówno koszar 18-tego Pułku Ułanów Pomorskich i Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Odchodzą ostatni  uczestnicy tamtych dni , ostatni żywi twórcy legendy Jazdy Polskiej.

Pani Karola Skowrońska jest ogniwem pomiędzy światami.  Jesteśmy niezmiernie wdzięczni , że mogliśmy Pani słuchać , a za Pani pośrednictwem , wniknąć w tamten świat chociażby jako bierni obserwatorzy.

Gdy pani Karola Skowrońska rozpoczęła mówić , już nikt nie pamiętał o robieniu zdjęć , czy sporządzaniu notatek. Nasz sekretarz Zbyszek Szymański (pierwszy z prawej) , próbuje jeszcze coś zanotować , ale szybko się podał niecodziennemu nastrojowi.

Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.