Poniedziałek 18.30 - cotygodniowe spotkanie w hotelu Rudnik, ul. Miła 2, Grudziądz

Konferencja w Polanicy Zdrój

Od piątku do niedzieli ( 5-7 października 2018 roku ) miała miejsce Konferencja polskiego Dystryktu 2231 Rotary International w Polanicy Zdrój. W ...

Czytaj Więcej

RC Zamość

W Polanicy Zdrój na ręce Past Prezydenta Tomasza Jarząba przekazano podziękowanie od RC Zamość za wsparcie projektu którego celem było ...

Czytaj Więcej

Spotkanie z Dariuszem Żychlińskim

Spotkanie z Dariuszem Żychlińskim który jako Guest speaker przybliżył nam alternatywne możliwości inwestowania czyli takie które bezpośrednio nie ...

Czytaj Więcej

Tablica Włodka i Michałowskiego

Dzięki inicjatywie grudziądzkiego radnego Pana Pawła Napolskiego oraz Łukasza Piaseckiego nauczyciela historii a także finansowemu wsparciu RC ...

Czytaj Więcej

Piknik Rotarian i Przyjaciół

W myśl „człowiek aktywny to człowiek szczęśliwy" postanowiliśmy zorganizować piknik Rotarian i Przyjaciół w sportowym charakterze. 

Czytaj Więcej


Rotary to organizacja międzynarodowa

apolityczna i świecka, która łaczy ludzi wszystkich zawodów, narodowości i przekonań

Wspieranie pokoju

Obecnie około 42 mln osób jest wysiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub prześladowań. Rotary Peace Fellows doskonali umiejętności, by wzmocnić działania pro pokojowe na świecie oraz rozwija zdolności mediacyjne lokalnych liderów by zapobiegać konfliktom.

Walka z chorobami

Ponad 100 milionów ludzi każdego roku znacznie ubożeje z powodu wysokich kosztów medycznych. Staramy się poprawić i rozszerzyć dostęp do taniej i bezpłatnej opieki zdrowotnej na obszarach słabo rozwiniętych.

Dostarczanie czystej wody

Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych. Co najmniej 3000 dzieci umiera każdego dnia z powodu biegunek wywołanych nieczystą wodą. Dajemy społecznościom możliwość rozwijania i utrzymywania systemów wodnych i sanitarnych. Wspieramy badania związane z wodą.

Opieka nad matką i dzieckiem

Co najmniej 7 milionów dzieci poniżej 5 roku życia umiera co roku z powodu niedożywienia, słabej opieki zdrowotnej i złych warunków sanitarnych. Aby zmniejszyć te dane, zapewniamy szczepienia i antybiotyki dla dzieci oraz zwiększamy dostęp do podstawowych usług medycznych.

Wspieranie edukacji

67 milionów dzieci na świecie nie ma dostępu do edukacji a ponad 775 mln ludzi powyżej 15. roku życia to analfabeci. Naszym celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających na godne życie.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

Prawie 1,4 mld zatrudnionych ludzi żyje za mniej niż 1,25 $ dziennie. Realizujemy takie projekty, które zwiększają rozwój gospodarczy lokalnych społeczności i umożliwiają godną i efektywną pracę osobom młodym oraz starszym.